Pokalbis su Angele Bajoriene apie politiką, teisingumą, teisės aktus

2013 12 06 00.08 | 14 komentarų(-ai) | ****Top naujienos, *Naujienos, Politika

bajorieneNorime išgirsti Jūsų minčių apie išėjimą iš socialinės apsaugos ir darbo viceministrės pareigų.

–Ačiū už norą paskleisti tikslią informaciją mūsų krašto žmonėms. Jiems visada stengiausi ir stengsiuosi dirbti. Esu dėkinga už palaikymą, vertinimą, tikėjimą manimi. Noriu dar kartą pasakyti visiems, kad išeiti apsisprendžiau pati, niekieno neraginama. Įvertinau savo galimybes daryti greitesnius pokyčius žmonių naudai toje politinėje aplinkoje, į kurią patekau, ir priėmiau sprendimą, parašiau prašymą atleisti iš užimamų pareigų. Nesureikšminu nei atėjimo į viceministrės pareigas, nei išėjimo. Man visada dominavo ne pareigų skambesys, dydis, aukštis, o asmens kompetencija, gebėjimai.

Vienodai gerbiu tiek valytoją, tiek ministrą, profesionaliai ir sąžiningai atliekančius savo darbą pagal kiekvieno funkcijas, lygį. Prasikaltusi Lietuvai ar jos žmonems nesijaučiu, neteikiu didesnio dėmesio Etikos komisijos išvadoms. Turėtų būti iš esmės išnagrinėjamas reiškinys, faktas, gilinamasi, kas, ką ir kaip dirba, kokia kam konkreti žala padaroma. Manau, tai – ne prevenciniai dalykai piktnaudžiavimui tarnyba, o retsykiais pasitaikantis absurdas Lietuvoje ne tik mano atžvilgiu…

Dėl ko nepasitikima valdžios institucijomis, keiksnojami valdininkai? Jie privalo laikytis sukurtų teisės aktų, aklai taikyti juos. Tačiau tiesiog nesigilinama, kad teisės aktai kertasi, iškreipia realybę, kartais prasilenkia netgi su protingumo kriterijumi, kaip voratinklis ne visada racionaliai apraizgo piliečio gyvenimą, darbą, veiklą Lietuvoje. Seimas priima įstatymą, po kelerių metų jo galiojimo apsižiūrima, kad jis prieštarauja Konstitucijai. Kur rasi didesnius kuriozus?

Žmonės įkyriai nemina slenksčių, kad reikia pernagrinėti, keisti, tobulinti. O gal tampa pasyvūs, nes kreipiasi ir nesulaukia pokyčių? Pasekmė – viskuo nusivylęs, abejingas, nerandantis vietos Lietuvoje pilietis, demotyvuotas iniciatyviai ir kūrybiškai dirbti tas pats valdininkas, pažabotas ir per mažai skatinamas vystyti sąžiningą veiklą verslininkas, kenčiantis dėl mažo atlygio sveikatos, socialinės, kultūros sistemų darbuotojas, gaunantis prastesnės kokybės jo paslaugas žmogus ir t. t.

Taip ir sukamės užburtame rate. Politiniai skyrimai turėtų visada absoliučiai sutapti su kompetencija. Matome rezultatą, kai jie nesutampa: stabdomi ir taip per lėtai vykstantys pokyčiai, nes atėję naujokai pirmiausia mėgina suprasti, kur jie atėjo, ką čia veikti, kokių vienos ar kitos srities iniciatyvų imtis. Kiekviena politinė jėga turi būti pasiruošusi profesionalių žmonių arsenalą įvairioms sritims, kai ateina į valdžią. Tikiu, kad ateityje taip ir bus.

Kokia Jums nauda iš šios patirties?

– Ačiū Premjerui už pasitikejimą mano kompetencija ir suteiktas galimybes „paragauti“ aukštosios politikos praktiškai. Pasimatavau save, kad su didelėmis atsakomybėmis valstybės mastu galiu susitvarkyti, nebuvo jokių nesklandumų nei dalyvaujant Seimo, Vyriausybės darbe, nei kontaktuojant su įvairiomis institucijomis. Tai nauja patirtis, praplėtusi mano turimą.

Į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biurokratinius vandenis, kad ir per trumpą laiką, manau, įnešiau šiek tiek praktinio požiūrio: su darbuotojais mokėmės labiau suprasti gyvenimą „ant žemės“, socialinę realybę suvokti ne vien kabinetiniu žvilgsniu, o pasitelkiant praktikus, mokėmės dalykiškai ir nuoširdžiai, o ne formaliai atsakinėti į Lietuvos žmonių laiškus, mėginti ieškoti besikreipiančiam konkrečios pagalbos ir t.t.

Ar grįšite į Globos namų vadovo pareigas?

– Aš šiam labai sudėtingam darbui atidaviau du gražiausius gyvenimo dešimtmečius. Lai panašiu lygiu kuriant paslaugų kokybę, namų, ne įstaigos, dvasią ir aplinką, vystant įvairias bendruomenines veiklas gyventojams ir personalui, pamėgina dirbti ir kiti. Kartelė ateinantiems nėra žema… Man tikrai nereikia žiniasklaidos skanduojamos rajono valdžios pagalbos laimėti konkursus į tokio tipo įstaigas. Geriausia garantija – profesionalios žinios šiais klausimais.

Žinau, kad mano mąstymas vieniems atrodo keistokas (ko čia taip „ardytis“ valdiškuose darbuose?), kitiems – neįtikėtinas. Bet man maloniausia, kad labiausiai jis aiškus tiems, kam dirbau: senjorams ir neįgaliesiems, jų artimiesiems, daugumai darbuotojų. Prienų globos namai buvo, o gal ir bus ateityje nebloga kadrų „kalvė“: buvęs vyr. buhalteris yra Birštono savivaldybės administracijos direktorius, buvęs pavaduotojas – Prienų rajono savivaldybės meras. O Prienų globos namuose turi būti ir toliau palaikomos geriausios sąlygos čia gyventi kuo pilnavertiškesnį gyvenimą. Dabar padedu pasiruošti artimosios perspektyvos strateginiam planavimui, licencijavimui, organizuoti būtinus darbus gyventojų ir darbuotojų gerbūviui, stiprinti personalo motyvaciją ir pan.

Tai visgi kur dirbsite?

– Patirčių ir galimybių turiu įvairių. Tiek Lietuvoje, tiek Europos lygmenyje. Vadyba, administravimas, rinkodara, žiniasklaida, dėstytojavimas, savas verslas ir t.t.

Teigiate, kad neskiriate dėmesio VTEK-o išvadai?

– Taip, tikrai jos nesureikšminu. Sveikatos, kultūros, švietimo, miškų veiklos sričių darbuotojams netaikomas draudimas dirbti vienoje darbovietėje (nors šios sistemos taip pat naudoja daug valstybės lėšų). Kodėl jis taikomas socialinei sistemai? Tiesiog pastebima teisės aktų aklas taikymas bei spraga, kurios auka ir tapau. Komisija apgaubė mistika –„galėjo kilti interesų konfliktas“.

Bet jis niekada nekilo, nes jokių privilegijų mano artimieji neturėjo, jie nebuvo man tiesiogiai pavaldūs, materialiai atsakingi, dirbo tiesiogiai socialinį darbą, įgiję aukštajį išsilavinimą, reikalingą kvalifikaciją.Tegul ir toliau jie turi norą dirbti čia, Lietuvoje, netgi gimtajame rajone, o ne užsienyje, ir toliau tepelno Globos namų gyventojų, jų artimųjų pasitikėjimą.

term paper writing services

Arba kitas teiginys – pažeidimas: „pasirašinėjo darbo sutartis, jų pakeitimus, leido įsakymus dėl atostogų, komandiruočių“ ir t. t. Tai yra formalūs teisiniai dalykai, darbdavio atliekami kiekvienoje organizacijoje visiems darbuotojams, o ne išimtinai artimiesiems asmenims. Aišku, visada gali apžaisti šiuos biurokratinius veiksmus – tepasirašo kitas, galintis tai daryti, darbuotojas. Bet kadangi aš niekada nieko išskirtinio nedariau, jokių privilegijų neteikiau, todėl ir nevengiau, nebijojau pasirašyti įsakymus pati.

Ar užkirsi kelią, jei kas nori piktnaudžiauti? Neužkirsi…Jei norėsi, visada rasi teisės aktų „skylių“ pralįsti, ir tai niekam ne paslaptis. Tai turėjo giliai išanalizuoti komisija, kuriai pati siūliau vykti į vietą, objektyviai įvertinti situaciją. Matome, kad reikalingas kitoks požiūris, juo labiau Seimo narių, ir kuo skubesnė teisės aktų korekcija.

Jūsų pažeidimą aštriai vertino Seimo narė Agnė Bilotaitė…

– Anot jos, tai yra šiurkštus pažeidimas. Šiurkštus, bet jokios žalos nei valstybei, nei įstaigai, nei žmonėms neatnešęs. Labiausiai jis „skausmingas“ tobulintiniems teisės aktams ir paduodantis masalo viešajai erdvei. Pirmiausia, manyčiau, tai Seimo narės populizmo siekimas primityviausia forma, nes pasisakydamas šiomis temomis lietuvių tautoje esi ypatingai populiarus ir įdomus. Tai galėtų būti ir politinis „kerštas“ – aš juk socialdemokratė, nors su daugeliu konservatorių ne vieneri metai bendrauju pagarbiai, žmogiškai, dalykiškai. Ko gero, seimūnė ruošiasi į Europarlamento rinkimus..

O gal tai ir naivokas tikrovės supratimas ar nesupratimas dėl per mažos gyvenimo patirties? Ji jauna išėjo į didelę karjerą. Kitokie realybės vertinimai atsiranda, kai dirbi konkretesnį darbą su konkrečiom atsakomybėm už žmones. Kaip tada vertinti kai kuriuos jos kolegas Seime: esamą/nesamą N. Venckienę, nuteistus kai kuriuos Darbo partijos (leiboristų) atstovus? Būtų naudinga, jei A. Bilotaitė aktyviau padėtų išvalyti klounados, kriminalinius elementus iš valstybės širdies – Seimo. Tačiau kažkodėl nesigirdi aštresnių jos vertinimų. Selektyvus teisybės ieškojimas yra dažnas mūsų gyvenime.

Aš du dešimtmečius buvau po padidinamuoju stiklu, tikrinta įvairiausių institucijų, kontrolierių, netgi persekiota, nes tiesūs pasisakymai dėl matomų negerovių kai kam nepatikdavo, kai ką erzino sunkiai kurtas ir daug metų išlaikomas geras Prienų globos namų vardas. Tačiau niekada nepareikšta jokia nuobauda, nes nebuvo už ką, netgi valdant konservatoriams. Atvirkščiai, esu įvertinta valstybiniu mastu, įvairių institucijų apdovanojimais, kitų šalių ministerijų padėkomis. Antrą kadenciją dirbančios Seime Agnės Bilotaitės ryškesnių rezultatų kol kas aš dar neįžvelgiu. Bet vis tiek tikėkime jaunimu.

Seimo narė teigia, kad dirbote kaip UAB-e…

– Tai laikyčiau verslininkų pažeminimu. Kaip Seimo narė drįsta menkinti veiklos formą, nuo kurios ji pradėjo savo privačią darbinę veiklą? Manau, kad UAB-uose žymiai daugiau atsakomybės už veiklą nei šiandienos Seime ar kitose kai kuriose valdžios institucijose, aiškūs rezultatai, tikresnis darbas nei kai kuriose valdiškose įstaigose. Man toks palyginimas – kaip komplimentas.

Daug metų išlaikomas geras Prienų globos namų vardas regione, Lietuvoje, Europoje, kai visi važiavo ir, tikiu, toliau važiuos čia patirties. Apskritai paskutiniame savo pasisakyme Agnė Bilotaitė, turinti teisininkės išsilavinimą, pagarsino neteisingus faktus dėl mano išėjimo priežasčių. Komisijos išvada buvo pavasarį, aš išėjau rudenį…Tokius pasisakymus laikau pigiu populizmo ieškojimu.

Kodėl neskundėte komisijos išvadų? Kokios bausmės už tokią išvadą?

– Dėl komisijos bausmių po išvados – bausmės labai „didelės“: 12 mėnesių nuo gegužės negali būti paskirtas į aukštesnes kaip viceministro pareigas ir negali būti skatinamas. Pakentėsiu tiek laiko (čia, aišku, juokai). Kokie dar galėtų būti skatinimai valdininkams, jei nėra galimybių kompensuoti neteisėtai sumažintas pensijas? O apskritai, kokie pažeidimai, tokios ir bausmės…Dėl apskundimo. Didžiausia vertybė žmogaus gyvenime po sveikatos yra LAIKAS.

Visada jį branginu, vertinu ir stengiuosi nešvaistyti menkiems, mažai prasmingiems dalykams. Žmonės patys atsirenka ir įvertina tokių pažeidimų, daromų darbų svorį, reikšmę, garbingą, teisingą elgseną. Kaip minėjau, komisijai buvau pasiūliusi išnagrinėti situaciją iš esmės, ne formaliai. Esmė neparūpo… Kai kuriems valdininkams, matyt, sunkoka suvokti paprastas tiesas, kad yra principingumas, atsakomybė, sąžinė, kad tai taikoma tiek sau, tiek kitiems.

Internetinėje erdvėje buvo daug įvairių komentarų. Kaip vertinate žmonių pasisakymus?

– Ačiū tiems, kurie suprato, ką, kam ir dėl ko aš dirbu. O ko siekia dergiantys kitus, kai pažeidžia netgi LR Konstituciją? Tikrai ne tiesos paieškos, pasirašydami įvairiais vardais. Jie mano, kad kompiuteryje pasislepia? Ne, nepasislepia ir turi suprasti, kad, prasidėjus teisiniams procesams dėl šmeižto, neteisingų kaltinimų, teks atsakyti. Pavyzdžių yra ir mūsų rajone. Gaila, kad kai kurie žmonės nepasimoko iš savo klaidų, nors pralaimi teismus dėl kitų šmeižimo, netgi atlygina moralinę žalą.

Apmaudu, kodėl mes taip ilgai brandinamės paprastiems dalykams. Tereikia geranoriškumo, savigarbos, moralumo, savivokos, tiesos nešimo. Laiką geriau skirti pozityvo, naudingo žmonėms, kūrimui. Taip atsiranda ir daugiau prasmės, ir daugiau garbės. Tautos, tiesos ir moralės etalono – Justino Marcinkevičiaus krašte mėginsime visi kartu pradėti ugdyti pilietiškumą – Lietuvai ir tėviškei padėk savo gerais darbais, pats būk ŽMOGUS ir nejuodink kitų, elkis principingai, kelk negeroves į paviršių, bet garbingai.

Jonas Kavaliauskas

Komentarai

 1. Rasa

  Labai vertinu Angelės Bajorienės pastangas, kaip praktikės, kuri matė gyventojų ir darbuotojų problemas iš arti. Už geranoriškumą ir atsidavimą darbui, už norą ir pastangas pagerinti paslaugų kokybę. Ačiū už tai, kad Jūs dalinotės ir dalinatės patirtimi su tais, kuriems jos labai reikejo ir reikia.

 2. Slapyvardis

  Smagiai pasijuokiau

 3. Alfonsas

  Lyg ir nereikėtų tokiama straipsniui mano žiniomis komentaro. Viskas atsakyta. Tik priminsiu juodinto , ujamo, žiniasklaidos bolševikinės įvardinto kaip bandito, o užsienio žiniasklaidos įvardinto kaip Lietuvos legendos garb. mon. Alfonso žodžius. Jeigu žmogus pats nesusikompromituos, tai jo niekas nesukompromituos. Sėkmės Angele, kad vėl atnešėte džiaugsmą seneliams ne tik Prienų, bet ir Lietuvos miestelių savivaldybėse seneliai prašosi į Prienų Globos namus. Švęskite Šv. Kalėdų palaimą kartu su gausia Senelių Globos namų šeima. Pagarbiai Alfonsas.

 4. Neri

  Šaunus straipsnis. Juokiasi tie, kurie nemoka įvertinti tokių žmonių. Būti politiku nėra sunku, tai rodo šiandieninė situacija, kai Seime vyksta kažkoks procesas, kurio darbu nepavadinsi. Keliamos įvairios problemos, kurios visiškai neturi įtakos žmonių gerovei, valstybės gerovei, jos sprendžiamos, o tos tikrosios bėdos, dėl kurių žmonės vargsta yra nustumiamos, nes specialistų joms spręsti nėra, o jei jie yra, jie nereikalingi, konkurencija nepatinka niekam.
  Įdomu būtų, jei kiekvienas politikas ar aukštas pareigas užimantis vadovas panašiai paanalizuotų ką nuveikė, dėl ko tai darė, ką mokėjo ateidamas į tas pareigas ir ko išmoko per darbo metus….
  .

 5. Agne

  Tokiu zmoniu rankose turi buti Lietuvos ateitis! Labai apmaudu, jog tokie dori, saziningi, pilni energijos, graziu ir kilmingu tikslu ir planu palieka politika… Ar musu Valstybe rupinasi musu gyventoju gerove? Si situacija tik dar karta irode, jog tiems kurie nori dirbti paprastu zmoniu labui, siekti geresnes gyvenimo kokybes politikoje ne vieta.. sekmes Poniai A. Bajorienei uz pasiaukojanti darba ir , kad visuomet suprantate paprasta zmogu, ypac sena, kuris reikalauja daug demesio , kantrybes ir atidumo!

 6. Audrius

  Vaclovai keisk laikrascio virselio spalva is zalios y raudona

 7. As

  Sekmes,Angele tolimesniuose darbuose.Tavo idejoms,planams,veiklumui Prienai tikrai permazas miestas.Tu spejai,dirbdama viceministre, parodyti savo gebejimus aukstame lygyje.Eik i prieki,nekreipdama demesio i pavyduolius.

 8. pavyduolis

  O ką ji rimto nuveikė ministerijoje? Kažkaip nieko konkretaus nesigirdėjo. Gal todėl ir į Europarlamentą rajono socdemai ją siūlo?

 9. Buvusi kolegė

  Kaip ir Angelė Bajorienė, dirbu socialinėje srityje daug metų ir, kaip ir ji, esu perfekcionistinė. Visus tuos darbo metus susiduriu su didžiosios dalies aukštesnes pareigas užimančių tarnautojų požiūriu, kad ši savybė nėra gera, to nereikia mūsų valstybei – “gyvenk šia diena, nesiplėšyk, nereikalauk”. Dažnai tenka įrodinėti, kad socialines paslaugas gaunantys žmonės taip pat turi teises ne tik į egzistavimą…Tai įrodinėdamas tampi nepalankus (kaip šašas ant tam tikros vietos). Aplink matau daugybę žmonių, dirbančių bet kaip, “stumiančių darbo dieną”, gaunančių už ją darbo užmokestį (kartais ir visai nemenką) ir jiems gerai… Gal ir gerai, bet jei visi tokie būtų?! Todėl džiugu, kad matau ir daug žmonių, kurie tiki tuo, ką daro ir atiduoda visą savo širdį ir energiją, tarnaudami kitiems ir net nelaukdami įvertinimo. Tai kaip gali suprasti ir vertinti žmogų, siekiantį maksimaliai geriausių rezultatų darbe, žmogus, kuris viską daro tik siekdamas asmeninės naudos?… Angelė buvo daugelio mūsų, kolegų, mokytoja, žmogus, į kurį nori lygiuotis tie, kuriems “ne tas pats”. Ji visada matė toli į priekį ir mus mokė siekti tobulybės, mąstyti globaliai.. Manau, jei ji būtų likusi dirbti socialinėje srityje, kurią išmano neabejotinai daugiausia iš esamų politikų, nes turi ir praktinės patirties, ir žinių, tai logiški, praktiškai pritaikomi pokyčiai norminiuose teisės aktuose atneštų valstybei ir, svarbiausia, jos žmonėms, teigiamų rezultatų ir visapusiškos naudos. Deja .. Gal kažkam to nereikia? O gal nereikia ir žmogaus, kuris nesugeba pataikauti, nutylėti, matydamas neteisybę?..Sėkmės tau, Angele, mes dar turime vilties, kad grįši į socialinę sritį, palaikome tave, nes nedaug žmonių turi tikrųjų lyderio savybių ir veda paskui save mases… mes tavim tikime, mums reikalingos tavo žinios ir suvokimas.

 10. Kaip nugalėti perfekcionizmą

  Turint poreikį viską daryti idealiai, būna labai sunku, kai tai nepavyksta. Dar sunkiau, kai tobulumo siekiantis asmuo praranda tą sritį, kur galėjo realizuoti šį poreikį, pvz., “darboholikas” praranda darbą. Praradus svarbiausią savigarbos palaikymo būdą, išgyvenama gili depresija, kaltės, gėdos, menkavertiškumo jausmai.
  Santykiuose su aplinkiniais patys perfekcionistai dažniausia jaučiasi geranoriški, teisingi, paslaugūs, tačiau kiti žmonės vis tiek įžvelgia jų kritiškumą, dirglumą, įžeidumą, polinkį kontroliuoti kitus.
  Nesupratimas, kaip pastangos būti tobulu erzina kitus, sukelia tarpusavio santykių problemas. Perfekcionistiškas elgesys kuria konkurentišką bendravimą, ypač jei aplinkiniai tam jautrūs. Tinkami būdai išvengti įtampos santykiuose su perfekcionistu – kantrumas, parodymas, kad neigiamos emocijos yra natūralios, supratimas, kad tobulumo siekis yra vidinės kovos su griežtais tėvais atspindys.
  Taigi, tiesiogine kova perfekcionizmo nugalėti neįmanoma, tačiau galima sudaryti tokias sąlygas, kad žmogui jau nebereikėtų šito savigarbos palaikymo būdo. Perdėtas pastangas kažką daryti idealiai koreguoja ir paradoksinės intencijos – prašymai daryti dar geriau, kol pasiekiamas absurdo lygis. Tada asmuo pats pamato savo pastangų beprasmiškumą, juokingumą ir jau gali veikti adekvačiau.

 11. vytautas

  Nelabai suprantu kuo čia dėtas tas “bolševizmas”,kurį naudoja vienas komentuojančių.Straipsnis gi ne apie tai.
  Manau,kad poniai Bajorinienė atsakė į visus klausimus atvirai ir be jokių išvedžiojimų.Daugumai mūsų jau seniai negali įsivaizduoti kaip galima trauktis iš “šiltos”valdžios kėdės savo noru.Juk ten taip “šilta”,taip gera,kad utiti.Ne,jeigu traukiais,tai tik ne savo noru.
  Atvirai kalbant,tokiais,kurie turi valios ir savyje dar išlikusias kažkokias verybes,kurių negali ir nenori peržengti,reiktų didžiuotis ir jais galima pasitikėti.Ponia Angėlė savo darbais ir gebėjimais jau seniai įrodė,kad verta pagarbos,o tai,kad ji gebėjo nepasiduoti ir viršuje,bei pasitraukti,tai dar nereiškia,kad niekados į ten nebgrįš.Atvirkščiai,būtent tokių žmonių ir reikia ten virųuje,bet matyt,dar neatėjo laikas.

 12. Rimas

  Džiaugiuosi, kad teko pažinti ir toliau tenka bendrauti su Angele, kuri niekada negailėjo savo profesionalių žinių, tiek teorinių ir tiek praktinių , visada buvo atvira ir geranoriška, dalinanti gerąją profesinę patirtį kitų įstaigų darbuotojams. Dalyvaudama E.D.E. veikloje, nemažai įdėjo pastangų, kad apie Lietuvos socialinių paslaugų įstaigas, jų veiklą, žinotų ir Europa. Linkiu ir toliau iš linkti principingai ir stipriai, juk apie žmogų galime spręsti iš jo nuveiktų darbų, o jų padaryta daug ir gerų . Gražių artėjančių švenčių.

 13. super

  tikrai super: ir straipsnis super ir komentarai tokie patys! Matosi, kad moteris tikrai darbsti. Ne kiekvienas juk ir straipsni susiveiks ir komentarais pasirupins. O juk dar ir pareigos atsakingos – pavaduotoja pavaduoti. Super! Tik i Europa, tik ten!

 14. burbulis

  GRAŽIAU NEGU GRAŽU. REKLAMINIS STRAIPSNIS IR REKLAMINIAI KOMENTARAI. DAR DAUGIAU REKLAMOS-NUO PIRMADIENIO PER KAKADU-LNK. MALONAUS ŽIŪRĖJIMO RAJONO ŽMONĖMS.

Žymės: Krašto Vitrina Prienų laikraštis Kurorto aidai Prienai Prienų rajonas Prienuose Prienuose Birštonas Birštone Birštono laikraštis Birštono miesto laikraštis kurortas Jazz Diremta Bujanauskas Dirginčienė Vaicekauskas Sakalavičius Marcinkevičius Palionis krepšinis sportas Prienų Rūdupis Žiburio gimnazija Maščinskas Makštutytė Deltuva Orelik Orelikas Šalenga Urbutis Ivanauskas Žioba Buterlevičius Kadžiulis Želionis Butkevičius Viskontas Naglis Jaruševičius Virgis Virginijus Šeškus Mindaugas Arlauskas Mantė Kvederavičiūtė Kvedaravičiūtė orientavimosi sportas Šilas nuotraukos nuotraukų galerija prienai.lt Prienų arena Prienų sporto arena Naujoji arena Nauja arena SFL Jieznas Birštono gimnazija Juškevičius Stakliškės Gvidas Sabeckis 3x3 LKL BBL Eurocup Europos taurė